موسسه خیریه خادمین کتیج_حمایت از کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

En Fa

بخشنده باش هر چند کوچک

همه با هم کتابخانه ای برای دانش آموزان محروم می سازیم

مدرسه سازی ، مهر ماندگار

شما هم در حمایت از مدرسه سازی سهیم شوید

با همدلی و یاری همیشگی خود

کودکان محروم سیستان و بلوچستان را شاد کنید

نوشت افزار برای کودکان

حمایت از دانش آموزان محروم سیستان وبلوچستان

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

کمپین های نیکوکاری

با ما همراه و همگام شوید